Arena

Information
Träning
Startsidan

Här kan ni hitta information om våra tränare ,
träningsgrupper samt träningstider.

Vi har vår klubbstuga på Knorren, där en del av vår träning samt en del av våra tävlingar hålls.
Under sommarhalvåret tränar vi dessutom på Edsborg och under vinterhalvåret i olika idrottshallar.

Vi har träningsgrupper för barn och ungdomar som tränar både traditionell arena friidrott (sprint, hopp och kast) och löpning (medel- och långdistans.


Våra tränare

Vi tränare har olika specialiter och tränar i huvudsak de åldrar som det står nedan. Vi arbetar i ett tränarteam vilket gör att vi kan hoppa in och träna varandras grupper vid frånvaro eller för övrigt hjälpa till i alla de olika grupperna.

Tränare för yngsta gruppen, 7-8 åringar.

Specialitet: grundträning och allmän friidrottsträning speciellt för yngre.

Bengt Evertsson.

Tränare för (yngsta gruppen, 8-10 åringar,)mellangruppen, 10-12 åringar och ungdomar från ca 13 år och uppåt.

Specialitet: grundträning och allmän friidrottsträning speciellt för yngre.

Kristina Hansson,
tel. 0521-22 17 64.

Tränare för (mellangruppen,10-12 åringar och) ungdomar från ca 13 år och uppåt.

Specialitet: sprint och häck samt grundträning och allmän friidrottsträning speciellt för ungdomar.

Eva-Marie Friberg.

Tränare för mellangruppen,10-12 åringar (och ungdomar från ca 13 år och uppåt).

Specialitet: kast samt grundträning och allmän friidrottsträning.

Andreas Gertgård.

Tränare för mellangruppen, 10-12 åringar och ungdomar från ca 13 år och uppåt.

Specialitet: konditionsträning, medel- och långdistanslöpning och hopp samt grundträning och allmän friidrottsträning speciellt för ungdomar.

Conny Lång.

Tränare för mellangruppen,10-12 åringar (och ungdomar från ca 13 år och uppåt).

Specialitet: kast samt grundträning och allmän friidrottsträning.

Ronny Salte.

Tränare för mellangruppen, 10-12 åringar och ungdomar från ca 13 år och uppåt.

Specialitet: hopp samt grundträning och allmän friidrottsträning.

Jonny Wikström,
tel. 0521-22 17 64.

UPP


Våra träningsgrupper

Yngsta grupperna, ca 7-8 åringar samt
ca 9-10 åringar

De yngre barnen tränar både arenaidrott och löpning såsom medel- och långdistans. Det är viktigt att barn i denna ålder tränar allsidigt eftersom de växer. Den allsidiga träningen är även för att alla ska ha möjlighet att träna sin "favoritgren" som dessutom kan ändras då och då.

De arenagrenar som vi främst tränar i denna ålder är t ex kula, längdhopp, sprint, häck, slägga, kast med liten boll och höjdhopp.

Träningen är på lekfullt sätt med idrottslekar och vanliga lekar som viktiga inslag.

Mellangruppen, ca 10-12 år

Även barnen i mellangruppen tränar både arenaidrott och löpning såsom medel- och långdistans. Eftersom många av barnen i denna grupp har tränat med oss ett tag och har lärt sig mycket av grunderna i de olika friidrottsgrenarna tränar de lite mer teknik än tidigare. De arenagrenar som vi främst tränar i denna ålder är t ex kula, längdhopp, sprint, häck, slägga, kast med liten boll och höjdhopp.

Det är viktigt att barn i denna ålder tränar allsidigt eftersom de växer. Den allsidiga träningen är även för att alla ska ha möjlighet att träna sin "favoritgren" som dessutom kan ändras då och då.

Träningen är på lekfullt sätt med idrottslekar och vanliga lekar som viktiga inslag.

Dessa barn tränar i sin egen grupp en dag i veckan och tillsammans med de äldre övriga dagar. Detta för att de ska få en smidig övergång från att vara små till att bli stora.

Ungdomar ca 13 år och äldre

De som är över 13 år tränar vid 2-3 olika tillfällen under veckan. Varje dag har sin egen inriktning:

 • Måndag är det sprintträning samt allmän friidrottsträning.

 • Onsdag är ungdomarna uppdelade på tre grupper med huvudinriktning på smidighet/styrka/koordination, kast eller hopp. Ungdomarna växlar mellan grengrupperna vecka för vecka.

  På onsdagar startar träningen med konditions och löpträning och därefter tränar ungdomarna i de olika grengrupperna.

 • Fredag är det allmän friidrottsträning.

Denna uppdelning gör att alla ungdomar får en allmän gemensam träning en gång i veckan samtidigt som de får specialiserad träning för den/de grengrupper de vill specialisera sig på. Alla behöver konditionsträning vilket de får med en gemensam start men med individanpassade mål.

De ungdomar som önskar kan få en individuell träningsplan om de vill träna fler gånger i veckan än dessa tränarledda tillfällen.

UPP


Våra träningstider

Ungefärlig gruppindelning.

 • Grupp 1: 7-8 åringar, yngsta gruppen

 • Grupp 2: 9-10åringar, näst yngsta gruppen

 • Grupp 3: 11-12åringar, mellangruppen

 • Grupp 4: 13-14åringar, yngre äldregruppen

 • Grupp 5: 15åringar och äldre, äldsta gruppen

Vi planerar att träningen kommer att se ut så här:

 • Måndag, Edsborg

  • Grupp 3 tränar allmän friidrottsträning med Ronny kl 18,00-19,30.

  • Grupp 4 och 5 tränar sprint och allmän friidrottsträning med Eva-Marie kl 18-20.

 • Onsdag, Edsborg

  • Grupp 1 tränar allmän friidrottsträning med Bengt kl 17,30-19,00

  • Grupp 2 tränar allmän friidrottsträning med Andreas kl 17,30-19,00.

  • Grupperna 3, 4 och 5 tränar kondition kl 18-19 och i grengrupperna kl 19-20. Grupp 3 tränar kondition med Kristina och grupp 4 och 5 tränar kondition med Conny. Grengrupperna kommer att vara hopp med Conny, kast med Andreas och allmän friidrottsträning (bla smidighet/styrka/koordination) med Kristina.

 • Fredag, Knorren

  • Grupperna 3, 4 och 5 tränar allmän träning och friidrottsträning med Jonny kl 18-19,30.

UPP


Senast uppdaterad 2005-04-05.

Hemsideansvarig allmän information och långdistanslöpning

Hemsideansvarig arena