Tack till Mats Holmberg på hoforslk för javascriptet